Zakład zamknięty

Zgłoszenie się po odbiór rzeczy proszę zgłaszać: rena@krawiec.krakow.pl